WSzW Łódź BIP
KONTAKT
Czwartek, 26 luty 2015 r.
Wojewódzki Sztab Wojskowy
ul. Źródłowa 52
 91-735 ŁÓDŹ 
tel.: sekretariat (42) 750-44-00  
 fax: kancelaria (42) 750-43-74
e-mail: sekretariatwszwlodz@wp.mil.pl

Stanowisko

tel. MON

tel. CM

Szef WSzW w Łodzi

444-445

(42) 750-44-45

Sekretariat Szefa WSzW

444-400

(42) 750-44-00

Z-ca Szefa WSzW - Szef Wydziału

444-379

(42) 750-43-79

Oficer prasowy

444-957

(42) 750-49-57

WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ

Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień

444-375

(42) 750-43-75

SEKCJA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Szef Sekcji

444-368

(42) 750-43-68

SEKCJA KADR

Szef Sekcji

444-423

(42) 750-44-23

PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Pełnomocnik ochrony 444-402 (42) 750-44-02
Kancelaria Jawna Fax 444-374 (42) 750-43-74
RADCA PRAWNY
Radca prawny 444-512 (42) 750-45-85
Radca prawny 444-485 (42) 750-44-85

REKONWERSJA

Specjalista

444-494

(42) 750-44-94

OŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ

Dowódca OAS

444-428

(42) 750-44-28

SŁUŻBA DYŻURNA

Dyżurny Operacyjny

444-222

(42) 750-42-22

Fax

444-449

(42) 750-44-49

Ministerstwo Obrony Narodowej
Sztab Generalny WP
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
Wojskowa Komenda Uzupełnień Łódź
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sieradzu
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Skierniewicach
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim